FØDEVARESIKKERHED


ISO 22000

Stryhns AS er certificeret efter ISO 22000 standarden. ISO 22000 er en international fødevarestandard, der har til formål at sikre høj kvalitet og fødevaresikkerhed i virksomheden, og sikre, at vores produkter lever op til kravene for fødevareproducenter. Hvad betyder det for dig som forbruger? - Du kan føle dig tryg og have tillid til vores produkter, fordi: - Der er dokumenteret kontrol med fødevaresikkerheden. - Sporbarhed sikres et skridt frem og et skridt tilbage i fødevarekæden. Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører. Med ISO 22000 har hele fødevarekæden fået en fælles standard, som kan anvendes på tværs af brancher og landegrænser. En standard, der med fokus på kommunikation og ledelsens ansvar, betyder maksimal sikkerhed til minimale systemomkostninger. Gennem en fælles terminologi effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og fejlrisici minimeres. Med en standard, der har et globalt afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentialet for en effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden. Kvalitetssikringen omfatter alle led i processen fra indkøb, varemodtagelse, produktion og transport. Disse er kortlagt og risikovurderet. Medarbejdere er dagligt engageret i arbejdet med at sikre, at kravene efterleves.