JOB


Om arbejdspladsen

Det var helt tilbage i 1941, at Henry Stryhn startede som selvstændig og det var startskuddet på den historie, der nu i generationer har gjort navnet Stryhns til indbegrebet af god leverpostej. Produktionen i Himmelev ved Roskilde blev grundlagt i 1956 og beskæftiger i dag ca. 50 ansatte og i højsæsonen stiger antallet til ca. 60 ansatte.

Involvering af medarbejdere

Medarbejderne involveres i at arbejde med vigtige parametre som kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø ud fra Lean-tankegangen, der indeholder en række konkrete værktøjer, som sikrer, at resultaterne af indsatsen kan følges og ses. Der er tavlemøder i produktionen hver morgen kl. 08.00 som suppleres med opfølgningsmøder på alle niveauer af organisationen i løbet af dagen og arbejdsugen.

Mange faste vikarer

I højsæsonen har fabrikken en stor stab af faste vikarer, som bliver ved med at vende tilbage år efter år og det fungerer rigtigt godt. Medarbejdere rekrutteres fra hele Sjælland.

Sociale arrangementer

Vi sørger også for at mødes til sociale arrangementer. Vi holder julefrokost og hvert andet år inviteres alle medarbejdere til en stor Stryhns fest.

Nedenfor kan du få et overblik over ledige jobs, læse mere om jobtyper og mulige karriereveje hos Stryhns. Du kan også møde Stryhns medarbejdere og kontakte vores HR afdeling.

En arbejdsplads med muligheder

Som medarbejder på fabrikken får du mulighed for at arbejde med mange forskellige produkter. Det giver vores medarbejdere en bred viden om vores mange produkter og sikrer en stor grad af fleksibilitet – både for medarbejderne og for os.

Vi har fokus på at uddanne vores ledere og medarbejdere som skal være med til at sikre en høj grad af motivation og trivsel hos både ledelsen og vores medarbejdere. Vi er en fabrik i udvikling, som giver gode muligheder for at være med til at bidrage.

Image